O nas

Spółka zajmuje się rozwojem technologii zastosowania włókien węglowych do budowania wysokiej jakości lekkich struktur kompozytowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zastosowanie włókien węglowych umożliwia obniżenie masy elementów ruchomych (pojazdy transportowe, elementy maszyn) oraz pozwala na uzyskanie elementów o bardziej aerodynamicznej powierzchni. Jednakże obecnie proces wytwarzania elementów kompozytowych charakteryzuje się niską produktywnością i wysokimi kosztami przetwarzania materiałów kompozytowych – szacuje się, że koszty przetwarzania materiałów kompozytowych stanowią od 75% do 90% kosztów gotowego wyrobu.


Zadaniem spółki AutoKomp Innowacje i Wytwarzanie Sp. z o. o. jest zmiana tej sytuacji poprzez realizację prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie wielofunkcyjnego zrobotyzowanego stanowiska do automatycznego laminowania trójwymiarowych struktur kompozytowych o zwiększonych parametrach użytkowych z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego.


Zrobotyzowane urządzenia będą stanowiły uzupełnienie istniejącej linii technologicznej do wytwarzania nowoczesnych struktur kompozytowych z tzw. prepregów jednokierunkowych, która jest w dyspozycji Spółki.

Spółka dokonała rozeznania rynku, z którego wynika, że odbiorcą rezultatów opracowanej technologii będzie przede wszystkim szybko rozwijająca się branża elektromobilności - szczególnie w zakresie wytwarzania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych. Możliwe będzie połączenie wymogu uzyskania niskiej masy pojazdów (w celu osiągnięcia jak najlepszych osiągów) z możliwością niskokosztowego zastosowania prepregów węglowych do wytwarzania elementów pojazdu. Co więcej, opracowane w rozwiązanie przyczyni się do automatyzacji produkcji i zredukowania prac manualnych, co zwiększy precyzyjność i produktywność wytwarzania.